– Bo: Tonne vrugte vorm deel van die skenking.

Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit (KWDM) het verlede week oortollige landbouprodukte in ontvangs geneem wat deur grondeienaars geskenk is om humanitêre noodlenigingsprojekte in verskeie munisipale distrikte te ondersteun.

Die KWDM het in vennootskap met belanghebbendes die produkte na verskillende aflaaipunte in plaaslike munisipaliteite versprei. Die vennootskap is deur Agri Wes-Kaap gefasiliteer en sluit die Stellenbosch-landbouvereniging, die Wes-Kaapse departement van plaaslike regering (DPR), Overberg-distriksmunisipaliteit en die KWDM in. Die projek het ten doel om samewerking oor grense heen te versterk om te sorg dat ’n verskeidenheid produkte aan soveel mense as moontlik beskikbaar is.

Minister Ivan Meyer by die groot skenking.

Minister Ivan Meyer by die groot skenking.

Die besending het die totale hoeveelheid geskenkte vrugte tot net onder 50 ton te staan gebring. Die besoekers wat die oorhandiging bygewoon het, is van links: Kalie Kirsten, raadslid Deon Carinus (KWDM); Freddie Kirsten (fasiliteerder); minister Ivan Meyer (Wes-Kaap landbou; burgemeester Sakkie Franken (Overberg-munisipaliteit) en burgemeester Harold Cleophas (Weskus-munisipaliteit).

Die besending het die totale hoeveelheid geskenkte vrugte tot net onder 50 ton te staan gebring. Die besoekers wat die oorhandiging bygewoon het, is van links: Kalie Kirsten, raadslid Deon Carinus (KWDM); Freddie Kirsten (fasiliteerder); minister Ivan Meyer (Wes-Kaap landbou; burgemeester Sakkie Franken (Overberg-munisipaliteit) en burgemeester Harold Cleophas (Weskus-munisipaliteit).

Dit is die derde besending wat deur die KWDM ontvang is en bring die totale hoeveelheid vrugte wat deur die plase Goedvertrouw, Zonquasdrift en Dome Citrus geskenk is, tot net onder 50 ton te staan. Die Kirsten-familie van Goedvertrouw het ook ruimte in hul koelkamers vir die berging van die vrugte voorsien.

Die KWDM gebruik die fondse wat deur die DPR via die humanitêre noodlenigingsfonds voorsien is vir vervoer om seker te maak dat die vrugte so vinnig as moontlik by die onderskeie munisipale gebiede aankom. Sodra die vrugte aan ’n NRO toegeken is, word dit saam met ander nooditems afgelewer by diegene wat in hierdie dae van inperking die kwesbaarste is.

Hierdie besending is deur die Wes-Kaapse minister van landbou, Ivan Meyer, net buite Stellenbosch op die plaas Goedvertrouw ontvang en is bestem vir die Witzenberg-munisipaliteit en die Overberg- en Weskusdistrik.

“Ons Wes-Kaapse boere het hul verbintenis en goedhartigheid gedemonstreer tydens hierdie pandemie wat die lewens en lewensbestaan van mense in die Wes-Kaap beïnvloed. Ek is diep geraak deur hul dade van vrygewigheid en goedgesindheid om tot humanitêre noodleniging by te dra,” het Meyer by die oorhandiging gesê.

Die projek is ook geprys deur die minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning in die Wes-Kaap, Anton Bredell, wat ’n boodskap van dankbaarheid aan die betrokke vennote oorgedra het.

“Ons leef in interessante en ongekende tye. Die uitdagings is swaar en die regering kan dit nie alleen aanpak nie. Ons verwelkom die skenkings en ondersteuning van die privaatsektor en instellings soos Agri Wes-Kaap om ons munisipaliteite en hul gemeenskappe tydens hierdie pandemie te help. Dis net deur saam te werk en in dieselfde rigting voort te beur dat ons die bult sal uitkom.”

Die KWDM se uitvoerende burgemeester, Elna von Schlicht, het haar gedagtes gedeel: “Ek is verheug om te sien dat alle rolspelers saamwerk om noodleniging te bied aan die talle inwoners van die KWDM wat in hierdie swaar tye ’n ernstige behoefte aan voedsel het. Ek bedank alle betrokkenes vir jul innovasie en inisiatief.”

Die projek verseker dat oortollige landbouprodukte van die Kaapse Wynland-, Overberg- en Weskus-distrikte versprei word na gebiede waar die grootste behoefte bestaan.