– Hilton Biscombe.

Trump – daar’s baie van hulle wat probeer om in God se guns te kom! Op Die Vlakte, bruinmanswoonbuurt in Stellenbosch, was dit sommer pleinweg gesê dat hy gavriet by die Here wil koep!

As ek die nuus op CNN waarneem, sien ek hoe hierdie “leier” van die Westerse Wêreld, vrot vis, met ‘n Bybel in die hand, voor ‘n toe kerk, met ‘n fotosessie, wil verkoop. Dan word dit net verder vir my beaam dat diesulkes ons geloof laat wankel as ons nie sterk genoeg is nie.

Valsheid is in die lug, wat beklemmings kan veroorsaak as ons nie versigtig is na wie ons luister nie. Dit verbaas my deesdae hoe daar eenvoudige lessies oor die lug gestuur word om jou te oortuig dat die lewe een reusagtige Smartie met ‘n lag gesiggie is. Op die oomblik is dit nie die geval nie.

In Amerika, waar die gegons van volwaardige burgers op die oomblik protes aanteken, word stemme na die versmorende dood van George Floyd deur ‘n polisieman, met plakkate verhef.

Na soveel jare is die struggle van die bruinman, oftewel African American, nog maar dieselfde. Dit kos altyd die dood van iemand om dit uit te lig. Maar dit bly net tot daar met praalpraatjies wat seer sekerlik nou, in hierdie verligte eeue, wyshede moet uitbring wat ons almal kan bevry. Tot vervelens toe saans op televisie is daar politieke ontleders wat met jou kop smous. Hulle is slim mense wat maar net ‘n ruimte in jou kop beset as jy hulle toelaat, wat maar met jou laaste toiletgerief wegspoel. Geensins speel ek met die gedagte dat dit niks werd is nie, maar wel dat dit moet lei na jou eie gevolgtrekkings oor die sake van die dag waar jy met kritiese denke dit wat gesê word, kan analiseer.

Dis tog so waar as Pink Floyd sing van “another brick in the wall” waar daar ‘n oproep is, dat ons nie education nodig het nie, waarmee ek nie saamstem nie, maar gesien in die lig van woelinge nou in die wêreld, loop ons die gevaar om besmet te word met die tropmentaliteit soos deur Trump en diesulkes verkondig! (Jammer, hy verkondig dit nie, maar verkoop dit omdat hy so lief vir geld en mag is.)

Opvoeding luier maar in ‘n persoon se kop as jy sien hoe die afwesigheid van dissipline alles in sy maai wil skop, soos nou in Amerika waar winkels, eetplekke en biblioteke afgebrand word.

‘n Tjommie reken dat dit maar net simbole van kapitalisme is wat uitgewis word wat my laat terugkap dat dit eintlik dom is, omdat dit die nodige bronne van ons, die mense, wegneem. Toegegee, die uitbuiters van hierdie stelsel (soos Donald ), moet nou hul alie sien, maar dit kan net verkoop word as opvoeding ‘n heel ander weg inslaan.

Ons het nie veel respek vir ons kinders se denkwyse nie en probeer om elke hoekie en draaitjie hulle kry om te conform. Dit sal ‘n knooppunt bly as ons ons kinders moet lei na hul eie sin van geregtigheid.

Maar hoe doen jy dit as jy as opvoeder ook maar ‘n victim van hierdie einste sisteem is? Die regte leerbronne is daar, maar soos alles nou, vra dit guts, wat vra dat ons die wêreld anders moet begin sien en dikwels kom dit van ons inheemse bevolking soos Chief Seattle van Amerika:

“Man did not weave the web of life,
He is merely a strand in it.
whatever he does to the web,
he does to himself.”

So is daar baie wyshede, geskryf of mondelings oorgedra, waarby ons nou baat kan vind.

My eie wysheid vra dat ons nou daadwerklik moet bydra en dat ons as mense ‘n uitsonderlike spesie is wat toegerus is om te gaan waar “no man has gone before” and that “I will act as if what I do makes a difference” soos deur William James geskryf is.

Dit kom ook in die Bybel voor waar Jesus alle kindertjies roep waar die doopwater, die vloeibaarheid van dit wat vry en reinigend is, vernuwing voorstel wat nou al vir eeue vloei… hierdie stroom van wysheid.

Kom laat ons dit sing, ten spyte van ons depressie, as ons lewende water van wysheid drink en ontslae raak van alles wat troebel is!

StellenboschNuus.com weerspieël ‘n verskeidenheid opinies. Die menings in die stuk is die van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig die mening van StellenboschNuus.com nie.