– Universiteit van Stellenbosch.

Innovus se direkteur van tegnologie-oordra, dr Madelein Kleyn, het ’n dienserkenningstoekenning ontvang vir haar dienste gelewer aan die Licensing Executives Society International (LESI), ’n hulpbron vir die lede van die lisensieberoep wat betrokke is by kennisoordrag tussen nywerhede en universiteite of regeringsinstansies. Kleyn is die president van LES SA.

Die vereniging is ’n nie-winsbejagde-organisasie wat daarop gemik is om hoë professionele standaarde aan te moedig onder individue wat betrokke is by die oordrag en lisensiëring van tegnologie, om die lede te help hul vaardighede en tegnieke te verbeter deur lisensiëring deur selfopvoeding, bywoning van opvoedkundige aktiwiteite en deur middel van inligtingsuitruiling op persoonlike vlak of by wyse van publikasies.

LES lig die publiek, die sakegemeenskap, en regerings- en internasionale liggame in oor die ekonomiese belangrikheid van tegnologie-lisensiëring en die belangrikheid van hoë standaarde wat in die veld vereis word. Die vereniging stel die jongste, mees akkurate inligting oor die tegnologielisensiëring aan sy lede beskikbaar.

Onder Kleyn se presidentskap is die aktiwiteite van LES SA erken. Die nasionale vereniging is vir die eerste keer in die geskiedenis van LES SA genomineer vir twee toekennings: die toekenning vir die Mees Vooruitstrewende Vereniging van die Jaar en die Vereniging van die Jaar.

Dr Madelein Kleyn van LES.

Dr Madelein Kleyn van LES.

LES SA het die toekenning vir die mees vooruitstrewende vereniging van die Jaar ontvang.

Onder haar leiding het LES SA ’n komitee vir jong lede en ’n lewenswetenskaplike komitee gestig. Elke komitee is onder voorsitterskap van LES SA-bestuurslede. Die vereniging het ook verskillende gevorderde kursusse vir lisensiëring aangebied wat Kleyn, tesame met ander opleiers van LES SA, regoor Suid-Afrika aangebied het.

Kleyn dien in die LESI-onderwyskomitee, die LESI-leierskapbestuurskomitee en medevoorsitter van die LESI-tegnologie- en patentlisensiëringskomitee.