– Gert Bezuidenhout van Keller Williams.

Sommige eiendomsagente het hulle reeds voor die uitbreek van die Covid-19-pandemie begin voorberei vir die uitdagings van die vierde industriële rewolusie in die eiendomsbedryf. Weens die pandemie het die eiendomsbedryf in ‘n krisissituasie beland.

Gert Bezuidenhout, verbonde aan Keller Williams op Stellenbosch, meen die nuwe digitale werkswyse wat weens die pandemie nou alledaags geword het, kan ook suksesvol in die eiendomsbedryf toegepas word.

“Omdat versnelde digitalisering op bykans elke terrein van die samelewing besig is om plaas te vind, gaan afstandsbemarking, digitale bemarking en aanlyn-bemarking ook die ‘nuwe’ norm in die eiendomsbedryf wees.”

“Hierdie uitdagings vereis onder meer waagmoed en vindingrykheid, daarom moet die internet as transaksieplatform op die beste moontlike manier ingespan word om slegs die beste diens aan kliënte te bied.”

Gert Bezuidenhout van Keller Williams.

Gert Bezuidenhout van Keller Williams.

“Toe vlak 3 van die staat van inperking onlangs aangekondig is, het dit weer vir eiendomsagente moontlik geword om hul werksaamhede te hervat, weliswaar onder uiters streng voorwaardes. Om te voldoen aan die gesondheids- en veiligheidsriglyne soos vervat in art 27 (2) van die rampbestuurswet, 2002 (wet 57 van 2002), en om die gepaardgaande risiko’s wat verband hou met Covid-19 aan te spreek, volg ons by Keller Williams op Stellenbosch bepaalde riglyne wat deur die maatskappy neergelê is.”

“Hierdie voorsorgmaatreëls moet ook deur kliënte gevolg word tydens besoeke aan eiendomme. Sodoende wil die maatskappy verseker dat die veiligheid van ons kliënte te alle tye as ‘n prioriteit hanteer word,” meen Bezuidenhout.

Voornemende kopers wat belangstel om ‘n bepaalde eiendom te besigtig, moet vooraf kennis neem van, en instem om aan die voorgeskrewe riglyne te voldoen, voordat besigtigtings gereël word. So ook sal die eienaar van ‘n eiendom onderneem om aan maatreëls te voldoen wat die veiligheid van al die betrokke persone verseker.

Die volgende riglyne is van toepassing:

Blootstelling aan, of kennismaking met, ‘n bepaalde eiendom

 • Aanvanklike gesprekke of konsultasies met kliënte sal per telefoon en/of video-interaksie, plaasvind.
 • Die besigtiging van enige eiendom moet, waar moontlik, virtueel geskied. Sodra ‘n koper of huurder daadwerklike belangstelling in ‘n bepaalde eiendom toon, kan ‘n formele besigtiging van die eiendom gereël word volgens die voorgeskrewe besigtigingsvoorskrifte, en slegs met uitdruklike toestemming van die eienaar of inwoner van die eiendom.

Voorsorgmaatreëls wat die besigtiging van die eiendom voorafgaan

 • Daar moet vroegtydig met die huidige inwoners van die eiendom gereël word dat hulle,  indien moontlik, ten tye van die besigtiging hulself verskoon. Hulle mag wel elders op die eiendom vir die duur van die afspraak vertoef indien dit moontlik is. Hulle moet aangemoedig word om in ‘n afgesonderde deel van die eiendom te vertoef en om die sosiale afstandsprotokol te handhaaf.
 • Eiendomsagente sal kliënte by die betrokke eiendomme alleenlik op afspraak ontmoet, en slegs een eiendomsagent sal die maatskappy tydens die afspraak verteenwoordig.
 • Daar word van die huidige inwoner van ‘n eiendom verwag om die toestemmingsdokumente wat betrekking het, te teken, of om as alternatief skriftelik toestemming te verleen, voordat die besigtiging mag plaasvind.
 • Die veiligheidsprotokol moet aan alle kopers of huurders voorgehou word voordat enige besigtiging plaasvind en dit moet te alle tye gerespekteer word.
 • Eiendomsagente moet die voornemende kopers by die eiendom ontmoet. Hulle mag dus nie saam met hul kliënte in die dieselfde voertuig reis nie.
 • Om optimale ventilasie tydens besigtiging te verseker, moet die inwoners van die eiendom versoek word om, waar prakties moontlik, alle vensters en deure oop te maak voordat die eiendomsagent en voornemende kopers by die eiendom opdaag.

Voorsorgmaatreëls binne die eiendom

 • Besoeke aan ‘n eiendom moet so spoedig doenlik afgehandel word.
 • Daar word van eiendomsagente en voornemende kopers verwag om gesigsmaskers, wat voldoen aan die voorgeskrewe owerheidsregulasies, deurentyd te dra vir die volle duur van die besigtiging. Al die partye se maskers moet stewig pas voordat ‘n eiendom betree word.
 • Eiendomsagente en voornemende kopers moet op sigbare wyse hul hande ontsmet voordat ‘n eiendom betree word, en ook wanneer die eiendom weer verlaat word.
 • Eiendomsagente moet voornemende kopers weereens herinner aan die besigtigingsvoorskrifte voordat hulle die eiendom betree.
 • Nie meer as twee voornemende kopers mag per keer deur die eiendom geneem word nie. Indien daar meer belanghebbendes is vir wie dit noodsaaklik is om by dieselfde geleentheid ook die eiendom te besigtig, moet hulle versoek word om voorlopig in hul voertuig te wag.
 • Eiendomsagente sal handontsmettingsmiddels aan voornemende kopers verskaf voordat hulle die eiendom betree, en ook wanneer hulle die eiendom verlaat. Hulle moet ook verseker dat dit deur voornemende verkopers aangewend word.
 • Indien kliënte weier om hulle hande te ontsmet voordat hulle die betrokke eiendom betree, sal hulle toegang geweier word.
 • Voordat eiendomsagente met hul kliënte ‘n eiendom betree, moet hulle aan die inwoner(s) van die eiendom en die voornemende koper(s) bevestig dat daar geen sigbare simptome wat met Covid-19 verband hou, in die vorm van koorsigheid, hoestery, seerkeel, rooi oë, kortasem (of swaar asemhaling), liggaamspyne, reuk- of smaakverlies, naarheid, vomering, diarree, futloosheid of gebrek aan energie, by enige van die betrokke partye bespeur is nie.
 • Eiendomsagente moet verseker dat die verkoper of die voornemende koper en sy/haar onmiddellike familie nie enige van die bogemelde simptome gedurende die 14 dae wat die besigtiging voorafgaan, getoon het nie, en dat hulle nie met bevestigde virusgevalle in aanraking was nie. Indien wel, mag die agent saam met die voornemende koper nie die eiendom betree nie.
 • Eiendomsagente en voornemende kopers moet hulle tydens die besigtiging weerhou van fisiese kontak met ander persone, en sal deurentyd ‘n fisieke afstand van 1,5 m handhaaf.
 • Eiendomsagente en voornemende kopers moet sover moontlik hulle daarvan weerhou om aan enige oppervlak of voorwerp in die eiendom te raak.
 • Eiendomsagente moet hul eie sterilisasiemiddel en veelappies (wipes) saamneem om enige voorwerp of oppervlak waaraan daar onbedoeld of onvermydelik geraak is, te ontsmet.
 • Eiendomsagente en voornemende kopers mag onder geen omstandighede tydens die besigtiging enige badkamergerief in die betrokke eiendom besoek nie.
 • Eiendomsagente moet alle relevante besonderhede van voornemende kopers wat eiendomme saam met hulle besoek het, dokumenteer. Kontakbesonderhede, asook die adres van die eiendom, en die tyd en datum van die besoek moet ook genoteer word.
 • Skouhuise sal uiteraard streng verbode wees.

Gert Bezuidenhout kan gekontak word per e-pos by gert.bezuidenhout@kwsa.co.za of telefonies op 021 201 6513 of 082 441 6494.