Bo: Marelie Botha (middel) by Annette en Hermann Giliomee.

Marelie Botha, ’n graad 11-leerder aan die Hoër Meisieskool Bloemhof, is die eerste ontvanger van die Hermann en Annette Giliomee-beurs.

Leerders wat in Afrikaans onderrig word en die nodige deursettingsvermoë, pligsgetrouheid en selfdissipline aan die dag lê, word vir die beurs oorweeg. Akademiese meriete is ook baie belangrik.

Prof. Hermann en mev. Annette Giliomee is groot kampvegters vir Afrikaans en vir uitnemende opvoeding. Nie net was hulle twee dogters in Bloemhof nie, maar sy ma en sy tante ook. Sy suster het ook by Bloemhof skoolgehou – die Giliomees is dus op ’n merkwaardige wyse aan die oudste Afrikaansmedium skool vir dogters verbind.

Prof. Giliomee is ook die donateur van Bloemhof se nuwe Buhr-Giliomee Geskiedeniesprys. Die ontvanger hiervan sal ook elke jaar ’n getekende boek uit sy pen ontvang.

Hierdie beurs word deur prof. en mev. Giliomee en hulle dogters, Francine en Adrienne (Oud-Bloemhoffers 1985 en 1988) geskenk ter nagedagtenis aan prof. Giliomee se ma, Catherina Gesa (noemnaam Rina) Buhr, wat op 31 Mei 1903 gebore is. Sy het in 1921 aan die HMS Bloemhof gematrikuleer.

  – Hoër Meisieskool Bloemhof