Bo: Roy van Rooyen, raadslid Esther Groenwald, Nicky du Toit en Sias Mostert van e’Bosch.

– Elsabé Retief

Cloetesville en Idasvallei was Nicky du Toit se diensleweringsgebied tydens die hoogtepunt van die Covid-19-grendeltyd.

Saam met ander vrywilligers was hy deel van wat beslis die grootste voedingsaksie in die geskiedenis van Stellenbosch was.

Stellenbosch Unite, ‘n samewerkingsaksie bestaande uit Stellenbosch-munisipaliteit, Universiteit Stellenbosch, Visit Stellenbosch, SCAN (Stellenbosch Civil Advocacy Network) en Greater Stellenbosch Development Trust. Eers is daar gekonsentreer op diegene wat hul werk verloor het en nie in aanmerking kon kom vir toelaes nie.

Soos soveel ander mense wie se werk skielik net nie meer bestaan het nie gedurende die grendeltydperk, was Nicky se laaste salaris dit wat hy ontvang het in Maart. Maar in plaas van in sak en as te gaan sit, het hy hom eerder ontferm oor sy medemens in nood.

“Ek bly in Cloetesville en ek het onmiddellik onder die indruk gekom van hoe swaar die mense kry, veral mense wat voorheen gewerk het nou ook die getalle van diegene in nood aangevul.”

Nicky du Toit.

Nicky du Toit.

Kos verpak, aflewer en weer opruim na elke dag se voedselverskaffingsproses afgehandel is was sy daaglikse roetine.

En soos talle van die ontvangers van ‘n e’Bosch-toekenning vir besondere hulpverlening gedurende die grendeltyd, is Nicky besonder beskeie, met geen behoefte aan erkenning vir sy opofferings nie. Al wat vir hom tel, is diegene wat swaarder as hy kry, en waar en hoe hy hul nood kan aanspreek. Met dié onselfsugtige houding het hy talle mense se nood in hulp en hoop verander.