Mission Statement_Stellenbosch News

StellenboschNews.com endeavours to provide the wider Stellenbosch community with quality news, insight and opinions. We aim to cover the entirety of the Stellenbosch community and bring you the stories of your people that you might otherwise miss. StellenboschNews.com will be a witness and chronicler of the events in this historic town.

We also provide businesses with the unique opportunity to advertise their products at very competitive tariffs. Our supporting social media platforms will ensure that your marketing message reaches your preferred target audience. 

In line with the South African Press Code and South African Constitution, we will always follow strict principles of fair and just journalism and will always protect the principles embedded in the South African Constitution, with special emphasis on the Bill of Rights. 


StellenboschNuus.com onderneem om gehalte-nuus, menings en nuusontleding aan die breër Stellenbosse gemeenskap te verskaf. Ons doel is om die Stellenbosch-gemeenskap as ‘n geheel te dek en vir die dorp en sy mense stories te bring wat jy andersins dalk sal misloop. StellenboschNuus.com sal ’n getuie en skrywer van hierdie historiese dorp se gebeurtenisse wees.

Ons bied ook aan besighede, ’n unieke geleentheid om deur www.stellenboschnuus.com hulle produkte teen uiters mededingende tariewe te adverteer. Ons ondersteunende sosiale mediaplatforms sal verseker dat hulle bemarkingsboodskap die regte teikengehoor bereik.

In ooreenstemming met die voorskrifte van die Suid-Afrikaanse Perskode en die Suid-Afrikaanse Grondwet, sal ons streng die beginsels van regverdige en billike joernalistiek nakom en sal ons altyd die beginsels van die Suid-Afrikaanse Grondwet beskerm, met spesiale fokus op die Handves van Menseregte..